Status en planning

Om in Appelgaerde woningen te kunnen bouwen moet eerst het bestemmingsplan hiervoor worden aangepast. Samen met de gemeente bereiden we op dit moment een voorontwerpbestemmingsplan voor. Het voorontwerpbestemmingsplan komt naar verwachting in het voorjaar van 2022 ter inzage te liggen.

Nadat het nieuwe bestemmingsplan van kracht is geworden kan in Appelgaerde begonnen worden met het bouwen van woningen. Wanneer dat precies is, weten we nog niet. Zodra er zicht is op een onherroepelijk bestemmingsplan worden de woningen ontworpen en kunnen ze in verkoop worden genomen. Pas als er een omgevingsvergunning voor het bouwen is, kan de bouw starten.

PROJECT
LOCATIE