Appelgaerde

Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten heeft voor de nieuwe wijk Appelgaerde een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt. Dit ontwerp gaat uit van een ontsluitingsweg die midden door het plan gaat. Een grote diversiteit aan woonvormen en openbaar groen langs deze weg vormt straks een afwisselend beeld.
In eerste instantie wordt de school ingepast, de nieuwe ontsluiting aan de H.C. de Jonghweg gemaakt en verbindingen met de woonwijk gelegd (via De Sterappel en De Fazant/Kersenbogerd). De aansluiting op de bestaande bebouwing wordt gemarkeerd door groene (speel-)plekken. Langs de rand van de wijk vormt een doorlopende groen/blauwe structuur de overgang naar het open landschap. Dit maakt een verzorgde bebouwingsrand mogelijk en water en groen bieden ruimte voor natuurontwikkeling en het maken van een ommetje.
Woningtypen
Een hedendaagse vorm van dorps wonen is het vertrekpunt voor de nieuwe woningen in Appelgaerde: de afwisseling van bebouwing aan een lint, woningen rond een groene speelplek, uitzicht over velden en boomgaarden, de relatie met het stelsel van watergangen. Alles samen geeft de kenmerkende verwevenheid van wonen en landschap. De korrelgrootte die daarop aansluit varieert van korte rijtjes (van hoekwoningen met twee of drie tussenwoningen), via tweekappers naar vrijstaand. Ook komen er beneden-/bovenwoningen. Deze woningen vormen compacte blokjes, die vergelijkbaar zijn met de rijtjes. Het plan biedt ruimte aan koop en huur in diverse prijsklassen, van sociale woningbouw tot particulier opdrachtgeverschap.

PROJECT
LOCATIE