Niet gesprongen explosievenonderzoek

Op vrijdag 10 februari 2023 voert Den Ouden Bodac voor nieuwbouwplan Appelgaerde een onderzoek uit naar niet gesprongen explosieven. Het gaat om een detectieonderzoek op de nieuwbouwlocatie zelf. Het doel van het onderzoek is om inzichtelijk te maken waar welke nog niet gesprongen explosieven aanwezig zijn, zodat deze op een later moment kunnen worden opgeruimd. Het onderzoek wordt uitgevoerd, omdat uit het eerder uitgevoerde historische (bureau)onderzoek blijkt dat er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem aanwezig kunnen zijn.
 
Onderzoek naar niet gesprongen explosieven is nodig als een nieuw bestemmingsplan wordt gemaakt, waaruit (bouw)werkzaamheden voortvloeien. Met die reden heeft Rubens B.V. opdracht gegeven voor het uitvoeren van dit onderzoek.
 
Op deze internetpagina leest u meer over de opsporing van explosieven op het land: www.denoudengroep.com/den-ouden-bodac/explosievenonderzoek-op-land
 
Heeft u hierover vragen? Neemt u dan contact op met Nikol van de Goor, bereikbaar via nvdgoor@reuversbouw.nl of 06 19 74 33 37.