Appelgaerde Rossum | Update november 2023

Hierbij delen we graag een update over project Appelgaerde in Rossum met u. Momenteel zijn we druk bezig met het verwerken van de inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan. Dit heeft helaas wat langer geduurd dan verwacht omdat er onder andere aanvullende onderzoeken nodig waren. Inmiddels zijn die onderzoeken uitgevoerd en werken we nu samen met de gemeente Maasdriel toe naar de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan eind dit jaar.

Rondom de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ontvangen de indieners van een inspraakreactie van de gemeente via de nota van inspraak een antwoord. Verder wordt er een inloopbijeenkomst georganiseerd waar mensen die met ons of de gemeente in gesprek willen over het plan of het ontwerpbestemmingsplan naartoe kunnen komen. Als we meer weten over de exacte planning communiceren we daarover.